POČETNA POČETNA     KHL-Sistem
Preduzeće za projektovanje usluge i konsalting
© KHL-DESING
Firma se od 1993. godine bavi remnotom trafostanica, visokonaponske opreme, a pre svega remontom PU prekidača. Kao naš prvi proizvod napravili smo aparat za merenje prelaznog otpora koji je namenjen za merenje otpora glavnog strujnog kola viokonaponskih prekidača i rastavljača svih tipova. U saradnji sa bratskom firmom Elbi razvili smo prvi vetrogenerator na ovim prostorima koji predstavlja domaću izradu. U saradnji sa italijanskom firmom bavimo se uvozom solarnih panela koji predstavljaju poslednju reč tehnologije što se tiče solarnih panela kao i solarnih sistema za navodnjavanje. Proizveli smo Rogovski kalemove koji rade na principu elektromagneten indukcije a služe za merenje velikih struja. Razvili smo takođe elektromagnet za deblokadu rastavljalča koji omogućava da se manipulacija rastavljača uslovi položajem visokonaponskog prekidač te da se rastavljačem može manipulisati samo kada je visokonaponski prekidač sključen. Na ovaj način izbegava se mogućnost da manipulant učini previd i pokrene rastavljač pre nego je isključo prekidač, to se ostvaruje tako da se taster koji pokreće kalem za deblokadu napaja preko mirnog kontakta signalnog prekidača. KHL je razvio i regulator punjenja akumulatorske baterije koji služi za nadgledanje rada sistema sa solarnim panelima i vetrogneratorima.
O NAMA O nama WEB-Dizajn Reference Kontakt Prijatelji Proizvodi